Възрастови категории:

  • Малки деца до 7г.
  • Деца 8-11г.
  • Юноши – 12-15г.
  • Младежи над 16г.
  • Възрастни 2 – 31г. и повече г.