ТАКСА УЧАСТИЕ

 • Регистрационна такса за участие – 5 лв. (на танцьор)
 • Таксата за участие на танцьор в състезанието се заплаща на брой танци.
 • Участие в соло, в стил танц, възраст – 25 лв. (на танцьор)
 • Участие в дует, в стил танц, възраст – 20 лв. (на танцьор)
 • Участие в група, формация, в стил танц, възраст – 16 лв . (на танцьор)
 • Участие в продукции – 16 лв. (на танцьор)

Важно: Участниците в Sofia Dance Fest 2023 имат право да участват с неограничен брой танци. 
Важно: Българските колективи заплащат такса участие в лева! Таксата участие в Sofia Dance Fest се внася по банков път до 11-ти Март 2023г. на следната банкова сметка:
Сметка в лева: СДР-Е БЪЛГАРСКА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ
ОББ АД – Обединена Българска банка АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG36UBBS88881000117764

Основание за плащане: такса участие в национално танцово състезание „Sofia Dance Fest 2023“.

При желание от ваша страна да ви бъде издадена фактура, моля изпратете на подадения имейл адрес, следните данни на вашата организация: Наименование:…………………………………………………………………………………. БУЛСТАТ: ……………………………………………………………………………………………
Адрес ………………………………………………………………………………………………… МОЛ ……………………………………………………………………………………………………..

Фактури се издават само срещу представен банков документ за превод. Данните за фактура се подават на следния имейл адрес: bsdf.bg@gmail.com 

Изисквания за заплащане на такси на членовете на Българска Спортна Танцова Федерация , за участие в София денс фест 2023 Членство в БСТФ:

• Kартотека  на всеки състезател към БСТФ за 2023год. – 15лв.
• Всеки нов, картотекиран състезател, заплаща еднократно лиценз към БСТФ. – 10лв.
• Всеки картотекиран състезател за 2023г. ползва преференциални цени за такса участие в Sofia Dance Fest 2023.

Важно: Таксата за участие в състезанието се заплаща на брой танци.
Важно:
Българските участници, членове на БСТФ, заплащат такса участие в лева!

Важно:
Таксата участие се заплаща по банков път до: 11-ти Март 2023 г., на сметката на БСТФ.

Такси за участие:

 • Регистрационна такса за участие – 5 лв. (на танцьор)
 • Таксата за участие на танцьор в състезанието се заплаща на брой танци.
 • Участие в соло, в стил танц, възраст – 20 лв. (на танцьор, на танц)
 • Участие в дует, в стил танц, възраст – 14 лв. (на танцьор, на танц)
 • Участие в група, формация, в стил танц, възраст – 10 лв . (на танцьор, на танц)
 • Участие в продукции – 10 лв. (на танцьор, на танц)

Важно: Участниците в Sofia Dance Fest 2022 имат право да участват с неограничен брой танци. 

Важно:
 Българските колективи заплащат такса участие в лева! Таксата участие в Sofia Dance Fest се внася по банков път до 11-ти Март 2023г. на следната банкова сметка:

Сметка в лева: СДР-Е БЪЛГАРСКА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ
ОББ АД – Обединена Българска банка АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG36UBBS88881000117764

Основание за плащане: такса участие в национално танцово състезание „Sofia Dance Fest 2023“.
При желание от ваша страна да ви бъде издадена фактура, моля изпратете на подадения имейл адрес, следните данни на вашата организация: Наименование:…………………………………………………………………………………. БУЛСТАТ: ……………………………………………………………………………………………
Адрес ………………………………………………………………………………………………… МОЛ ……………………………………………………………………………………………………..


Фактури се издават само срещу представен банков документ за превод. 
Данните за фактура се подават на следния имейл адрес: bsdf.bg@gmail.com 

 • Таксата за участие на танцьор в състезанието се заплаща на брой танци.
 • Участие в соло, в стил танц, възраст – 12 евро. (на танцьор)
 • Участие в дует, в стил танц, възраст – 10 евро. (на танцьор)
 • Участие в група, формация, в стил танц, възраст – 8 евро. (на танцьор)
 • Участие в продукции – 8 евро. (на танцьор)
 • Таксата за участие на танцьор в състезанието се заплаща на брой танци.
 • Участие в соло, в стил танц, възраст – 12 евро. (на танцьор)
 • Участие в дует, в стил танц, възраст – 10 евро. (на танцьор)
 • Участие в група, формация, в стил танц, възраст – 8 евро. (на танцьор)
 • Участие в продукции – 8 евро. (на танцьор)

 

Важно: Участниците в Sofia Dance Fest 2022 имат право да участват с неограничен брой танци. 

Важно: Международните колективи заплащат такса участие в евро! Таксата участие в Sofia Dance Fest се внася по банков път до 6-ти Март 2022г. на следната банкова сметка:

Сметка в евро:
СДР-Е БЪЛГАРСКА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ

ОББ АД – Обединена Българска банка АД
BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG30UBBS88881400609047

Основание за плащане: такса участие в международно танцово състезание „Sofia Dance Fest 2020“.

При желание от ваша страна да ви бъде издадена фактура, моля изпратете на подадения имейл адрес, следните данни на вашата организация: Наименование:…………………………………………………………………………………. БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………………………… Адрес ………………………………………………………………………………………………… МОЛ …………………………………………………………………………………………………..

Фактури се издават само срещу представен банков документ за превод. Данните за фактура се подават на следния имейл адрес: bsdf.bg@gmail.com 

 • Таксата за участие на танцьор в състезанието се заплаща на брой танци.
 • Участие в соло, в стил танц, възраст – 24 лв. (на танцьор)
 • Участие в дует, в стил танц, възраст – 20 лв. (на танцьор)
 • Участие в група, формация, в стил танц, възраст – 16 лв . (на танцьор)
 • Участие в продукции – 16 лв. (на танцьор)

Важно: Участниците в Sofia Dance Fest 2020 имат право да участват с неограничен брой танци. 

Важно: Българските колективи заплащат такса участие в лева! Таксата участие в Sofia Dance Fest се внася по банков път до 29-ти Февруари 2020г. на следната банкова сметка:

Сметка в лева:
СДР-Е БЪЛГАРСКА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ

ОББ АД – Обединена Българска банка АД

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG36UBBS88881000117764

Основание за плащане: такса участие в международно танцово състезание „Sofia Dance Fest 2020“.


При желание от ваша страна да ви бъде издадена фактура, моля изпратете на подадения имейл адрес, следните данни на вашата организация:
Наименование:…………………………………………………………………………………. БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………………………… Адрес ………………………………………………………………………………………………… МОЛ …………………………………………………………………………………………………..

Фактури се издават само срещу представен банков документ за превод. Данните за фактура се подават на следния имейл адрес: bsdf.bg@gmail.com 

Изисквания за заплащане на такси на членовете на Българска Спортна Танцова Федерация , за участие в София денс фест 2020

Членство в БСТФ:

Първи вариант – Сдружения, спортни танцови клубове, членуващи директно в БСТФ

• Заплащат годишен  клубен членски внос към БСТФ за 2020година.

• Заплащат картотека  на всеки състезател към БСТФ за 2020год. – 10лв.

• Всеки нов, картотекиран състезател, заплаща еднократно лиценз към БСТФ. – 10лв.

• Всеки картотекиран състезател за 2020г. ползва преференциални цени за такса участие в Sofia Dance Fest 2020.

Втори вариант – Членове в БСТФ през БТО:
• Това са: Танцови школи, ЦРД,Балетни училища, Специализирани паралелки за изучаване на танци към СУ, Детски градини,Ученици от СУ, Индивидуални танцьори, Хореографи, Треньори

• Заплащат членски внос на състезател, на БТО за 2020год. – 10лв.

• Заплащат картотека на всеки състезател към БСТФ за 2020год. – 10лв.

• Всеки нов, картотекиран състезател, заплаща еднократно лиценз към БСТФ. – 10лв.

• Всеки картотекиран състезател за 2020г. ползва преференциални цени за такса участие в Sofia Dance Fest 2020.

Важно : Членовете на БСТФ заплащат такси – участие, картотека, лиценз, членски внос по ценова наредба на БСТФ, гласувана на УС на БСТФ. Членовете на БСТФ ползват преференциални цени, поради целогодишното си членство в БСТФ през 2020година! Кандидат членовете на БСТФ могат да подадат своето желание – молба за членство на имеЙл адрес: bsdf.bg@gmail.com. Всеки гражданин на Република България може да стане член на Българска Спортна Танцова Федерация!

Важно: Таксата за участие в състезанието се заплаща на брой танци. Важно: Българските участници, членове на БСТФ, заплащат такса участие в лева! Важно: Таксата участие се заплаща по банков път до: 29-ти Февруари 2020 г., на сметката на БСТФ.

Сумите за лицензи, картотека и такса участие към БСТФ

СДР-Е БЪЛГАРСКА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ ОББ АД – Обединена Българска банка АД BIC: UBBSBGSF IBAN: BG36UBBS88881000117764 Основание за плащане: такса участие, лицензи и картотека за 2020.

Сумите за членски внос към БТО

СДР-Е БЪЛГАРСКА ТАНЦОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ОББ АД – Обединена Българска банка АД BIC: UBBSBGSF IBAN: BG43UBBS88881000117541 Основание за плащане: членски внос за 2020. При желание от ваша страна да ви бъде издадена фактура, моля изпратете на подадения имейл адрес следните данни на вашата организация: Наименование:…………………………………………………………………………………. БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………………………… Адрес ………………………………………………………………………………………………… МОЛ ………………………………………………………………………………………………….. Фактури се издават само срещу представен банков документ за превод. Данните за фактура се подават на следните имейл адреси: bsdf.bg@gmail – За такса участие, лицензи и картотека БСТФ; bdodance@abv.bg – За членски внос на БТО.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google