Необходими документи при задължителната проверка:

  1. Платежни банкови документи за извършени банкови преводи за такса участие, картотека, членски внос и лицензи.
  2. Лицензи на членовете на БСТФ.
  3. Флашки с музика с надписани музикални файлове или CD-та аудио формат, всеки танц на отделно CD.
  4. Общи списъци на отборите.