Президент на „Cyprus Federation of Sport and social dance“
Тренъор по танци в „Adjudicator of International Dance Organization“
Управляващ директор na „Diversity wellness’ n Dance Studio“
Бивш съдия в IDO – „International Dance Organization“