Международен съдия за IDO – Международна Танцова Организация
Генерален секретар в Македонска Асоцијација за Модерни Танци (MAMT)
Организатор на DANCE OFF
Собственик/Мениджер/Хореограф в „Eat The Beat“ – Dance Studio