• Доцент Георги Сергиев, д-р работи в Национална Спортна Академия “Васил Левски“ от 1991г. Преподавател е по спортна гимнастика и спортна аеробика. От 2020г. е ръководител на катедра „Гимнастика“ в НСА.

• Доц. Георги Сергиев завършва ВИФ „Георги Димитров“ през 1989г. със специалностите учител по физическо възпитание и треньор по гимнастика. През 2001 година защитава дисертация и получава образователната и научна степен „Доктор“. Автор е на редица публикации, представени в научни списания и конференции на национално и международно равнище.

• Участва в съавторство в разработването на учебни пособия и ръководства. Издава монография по проблемите на техниката и методиката на обучение на упражненията в спортната аеробика.

• Като лектор участва в два международни семинара по спортна аеробика в София 98г. и в Атина 99г. Лектор е и на VІ-тия интерконтинентален курс за треньори по спортна аеробика – София’03, организиран от Международната федерация по гимнастика.

• Бивш състезател по спортна гимнастика и спортна аеробика. Участник е в две Световни първенства по спортна аеробика в Токио и Париж през 1995г. Треньор е по спортна гимнастика в А-ГИМ клуб при НСА, както и по спортна аеробика като негов състезател в националния отбор. В периода 2004 – 2009г. е консултант на националния отбор по спортна аеробика на Република Южна Африка.

• От 1988г. е съдия републиканска категория по спортна гимнастика. В периода 2000-2012г. е съдия международна категория в 3 олимпийски цикъла.

• През 1989 – 1990г. работи като цирков артист, акробат на руска люлка, в цирк „Чита ди Рома“ Италия, Сицилия.

• Като каскадьор участва в продукциите „Юлий Цезар“, „Спартак“, „Последният легион“ и др.