Танцови дисциплини

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ

Танцови композиции носещи характера на народния танц на различните националности и всички сценични танци на народите, стъпили върху академичните принципи и изисквания на балетния и танцов спектакъл : унгарски, руско-цигански, полски, испански, модерни, интерпретации на български фолклор, източен фолклор, гръцки танци, марокански танци и т.н . Костюмирането, музиката и танцовите движения в хореографията, трябва да съответстват на характера на съответната националност.

Позволява се:
Използването на реквизит съответстващ на характера на съответната националност.

Не е позволено:
използването на запалени огнъове, режещи, чупещи се и опасни за живота предмети на сцената. Един и същ костюм не може да бъде използван за два различни танца.

Акробатични движения са позволени , но само ако влизат в характеристиката на съответния национален танц. При не добро техническо изпълнение на акробатичните елементи се намаляват точки.

Подръжки не се позволяват във възрастова категория деца до 11 години! Под подръжка се разбира изпълнение на фигура, при която танцьора е вдигнат от друг/и и краката му са във въздуха.

Подръжки са позволени само ако влизат в характеристиката на съответния национален танц ( без възраст деца до 11год) При не добро техническо изпълнение се намаляват точки. 
Забележка: НЕ СЕ ДОПУСКА участие на BELLY DANCE и ЛАТИНО ШОУ.

Времетраенето на танците е препоръчително !
• Соло – от 1:45 до 2:15 мин.
• Дует / двойка – от 1:45 до 2:15 мин.
• Малка група – от 2:30 до 3:00 мин.
• Формация – от 2:30 до 4:00 мин.
времетраене в състезателна категория формация във възрастови категории деца до 8 г. и от 9 до 11 г. е с продължителност 2:30- 3:00 мин. 

Времето се измерва
Oт първоначалната поза или влизане на изпълнителите на сцената до последната поза или излизане.

Съдийски системи за оценяване:
Система кръстче, 3Д система. Всички финали са по Скейтинг система.

ЕТНО ШОУ

Характеристики и движения:
Включени са всички сценични танци на народите: унгарски, руско-цигански, полски, испански, интерпретации на български фолклор, източен фолклор, гръцки танци, марокански танци и т.н. Костюмирането, музиката и танцовите движения в хореографията, трябва да съответстват на характера на образа. Позволява се ползването на реквизит. Реквизитът е позволен само ако може да бъде внесен и изнесен от изпълнителите с едно влизане в танцовата площ.

Забележка:
НЕ СЕ ДОПУСКА участие на BELLY DANCE и ЛАТИНО ШОУ. Етно шоу позволява използването на подръжки (с изключение на детската възрастова група), (под подръжка се разбира изпълнение на фигура, при която танцьора е вдигнат от друг танцьор и краката му са във въздуха). акробатика, и други театрални ефекти. Не е позволено използването на запалени огнъове, режещи, чупещи се и опасни за живота предмети на сцената(предмети, замърсяващи танцувалната площ). Един и същ костюм не може да бъде използван за два различни танца. Подръжките са забранени във възрастова категория деца до 11 години.
Едно представяне в стил Етно шоу винаги трябва да има насока, сюжет и доловима концепция за забавление на публиката.

Времетраенето на танците е препоръчително !
• Соло – от 1:45 до 2:15 мин. 
• Дует / двойка – от 1:45 до 2:15 мин. 
• Малка група – от 2:30 до 3:00 мин. 
• Формация – от 2:30 до 4:00 мин. 
времетраене в състезателна категория формация във възрастови категории деца до 8 г. и от 9 до 11 г. е с продължителност 2:30- 3:00 мин.

Съдийски системи за оценяване:
система кръстче, 4Д система.

ЛАТИНО ШОУ

Характеристика и движения: 
Когато говорим за латино музика в танцови стилове като румба и самба, НЕ очакваме латиноамерикански танцови стилове или движения, а автентична румба, автентична самба, карнавална самба и др. Изискват се някои от многобройните оригинални танцови стилове, а НЕ 5-те IDSF латиноамерикански танци. Представянията са в латино стил на всякаква латино музика като салса, бачата, меренге, сон или друга музика, инспирирана от латиното по избор на състезателите. Костюмите могат да бъдат карнавални, африкански, футуристични, улични, карибски или каквато и да е комбинация от всички тези стилове или други стилове, подходящи за изпълнявания танц / танци. Представянето може да е в каквато и да е форма, или комбинация от два или повече различни стилове, може да се включат театрални движения. Представянето и облеклото не трябва да напомнят тези, които се използват в IDSF състезания по латиноамерикански танци.

Оценяване:
Музикалност, разнообразие на танци и фигури, оригиналност, общо представяне и индивидуална хореография са елементите, които се оценяват. Много важно е да се представи хармония на идея, музика, танц, хореография, костюми и реквизит, защото цялостният образ се оценява в отборните изпълнения латино шоу.

Акробатични движения:
Разрешени

Лифтове:
НЕ са разрешени в детската категория, но са разрешени в останалите категории.

Сценичен реквизит:
разрешен, ако танцьорите могат да го внесат на сцената наведнъж.

СОЛО МЪЖЕ/ СОЛО ЖЕНИ 
Времетраене на представянето: 1 минута & 45 секунди минимум до 2 минути & 15 секунди максимум . 
Брой танцьори: 1

ДУО/ ДВОЙКИ 
Времетраене на представянето: 1 минута & 45 секунди минимум до 2 минути & 15 секунди максимум. 
Брой танцьори: 2

МАЛКИ ГРУПИ 
Времетраене на представянето: 2 минути & 30 секунди минимум до 3 минути максимум 2. 
Брой танцьори: 3 – 7

ФОРМАЦИИ 
Времетраене на представянето: 2 минути & 30 секунди минимум до 4 минути максимум. 2. 
Брой танцьори: 8 – 24
Съдийски системи за оценяване:
Система кръстче, 4Д система.

АКРО ДЖИМ

Характеристики и движения:
Акробатичният танц трябва да включва много техники, напр. акробатика, баланс, извиване на тялото. Въздушни номера без ръце, контролирани движения, както и акробатични елементи, статични елементи, скокове, поддръжки с ръце, обръщания, кълба, салта, като всички те трябва да са свързани с танцови движения и танцови комбинации. Набляга се на силата, разтягането, контрола и лекотата при изпълнението, без значение каква техника се използва. 
Не се разрешава да се поставя танц във основа на аеробика или на елементи от спортен рокендрол.

От гледна точка на безопасността е забранено:
• Да се изпълняват поддръжки / лифтове на по-високо ниво от ръста на танцьора, както и различни изхвърляния от ръце на другия танцьор; 
• Да се пада на колене, стомах или гръб от скок ; 
• Да се започва акробатично премятане от фаза на летеж; 
• Да се изпълнява какъвто и да било акробатичен елемент повече от три пъти (разрешени са вариации, например изпълнение на различни форми на даден елемент). Например: колело, колело с една ръка, колело с преход на земята, колело на лакът и т.н.)

Лифтове, пирамиди, изхвърляния:
• Лифтовете са разрешени при възрастовите групи на младежи и възрастни.
• Пирамидите са разрешени при възрастовите групи на младежи и възрастни. Пирамидата е елемент от артистичната, силовата и пластичната акробатика. Тя представлява групова позиция, при която танцьорите, поддържайки се един друг, оформят сложна фигура. По време на изпълнениетио на пирамида, въпросната фигура трябва да остане фиксирана за период от 3 до 5 секунди.
• При възрастовата група младежи са забранени високите пирамиди без странична помощ.
• При възрастовите групи деца и младежи са забранени различни изхвърляния на един танцьор от друг.

Облекло и декоративни елементи:
Правилата за костюмите са в Общия правилник на IDO. 
• От гледна точка на безопасността е забранено да се носят декоративни елементи като обици, пиърсинг на носа, на езика, на пъпа, по кожата на лицето. Забранени са също така очила, слушалки, всякакви декорации от прозрачна пластмаса, гривни, гердани и игли. Всички украшения трябва да се свалят. 
(Изключения: украсата върху роклите и временните татуировки). Всички аксесоари, например аксесоарите за коса, трябва да са пристегнати здраво и , ако е възможно, да са меки и плоски. Дългата коса трябва да е вързана и да не закрива лицето.

Сценичен реквизит:
Разрешен е според Общите предписания за Перформинг артс.

Оценяване:
Високо се оценяват музикалността, разнообразието от акробатични елементи и танцът сам по себе си, оригиналността на композицията, както и хармонията между концепция, музика, хореография и акробатични елементи.

MTV ТАНЦИ

Характеристики:
Смесица на различни танцови стилове в нови креативни хореографии инспирирани от традициятa на MTV. Всичките техники са позволени.

Музика:
Всяка група сама подбира музиката, на която ще танцува. Всички видове музикален ритъм са допустими и танцъорите могат да се състезават в състезания по MTV- дeнс.

Времетраене на представянето:
2:30 – 3:00 минути за малки групи и 3:00 – 4:00 минути за формации

Темпо:
без ограничения

Характеристика и движения:
Позволява се изпозването на движения на канон и работа в партер . Движенията могат да бъдат и леко подчертаващи женствеността и кокетността на изпълнителките – за пример Бурлеска шоу. В MTV стила (музикални клипове) се използва и добре премерената акробатика. Допуска се сценичен реквизит.Насърчава се разнообразната композиция в хореографията (престрояване, разминаване и други различни танцови фигури.) Всички танцови техники са позволени.

Лифтове / подръжки: 
са разрешени (с изключение във възрастови категории деца)

Съдийски системи за оценяване:
Система кръстче, 3Д система.

МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ

ПАРАДНИ ,ТАНЦОВИ И СПОРТНИ 
След проявен конкретен интерес към стила, ще се изпраща регламент за участие.

МОДЕРЕН И СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ

Модерeн еартистична форма на танц с много стилове, която се е развила за относително дълъг период от време. Модерн е по-свободен, неограничен стил танц, в който хореографът използва емоциите и настроенията, за да формира собствени стъпки, за разлика от балета, в който има строго определен брой и вид стъпки. Тук имаме съзнателно използване на гравитацията, докато балетът се стреми да бъде лек и фееричен.

Важно е да използваме съвременните техники в модерн денс, които могат да се връщат към техниката на основателите на модерния танц, но можем да използваме и напълно нови, експериментални и оригинални идеи за модерн денс.

Съвременният танц дава нова информация за тялото и работата му, предлага ново качество на движенията, нови форми на тялото, предоставя възможност за нов процес на композиция и място за експерименти.

СОЛО МЪЖЕ, СОЛО ЖЕНИ, МАЛКА ГРУПА, ФОРМАЦИЯ 
Характеристика и движения:
Прилагат се същите правила, като при класическия балет, но с използване на модерна техника. Модeрн данс (Modern Dance) възникна като противопоставяне срещу класическата техника. Следователно тук се насърчават оригиналната техника и хореография.

Сценичен реквизит:разрешен.

Акробатични движения:разрешени.

Времетраене:
• Соло – от 1:45 до 2:15 мин. 
• Дует / двойка – от 1:45 до 2:15 мин. 
• Малка група – от 2:30 до 3:00 мин. 
• Формация – от 2:30 до 4:00 мин. 
Времетраене в състезателна категория формация във възрастови категории деца до 7 г. и от 8 до 11 г. е с продължителност 2:30- 3:00 мин.

Времето се измерва от първоначалната поза или влизане на изпълнителите на сцената до последната поза или излизане.

ВАЖНО: При нарушение на правилата за времетраенето на танца и възрастовите ограничения групата се дисквалифицира.

ДЖАЗ ТАНЦ

Съвременен джаз танц:
Тази дисциплина може да бъде танцувана с различни стилове и темпо, използвайки теми, базирани на афро-кубинкси, ориенталски, испански или други национални теми. Може да бъде представена като герой, например каубой, моряк, клоун и др. Може да бъде и абстрактна по характер. Лиричен джаз, изпълнен на музика като наппример Wind Beneath My Wings на Bette Midler, може да бъде включен в джаз данс дисциплината, както и в модерн данс.

Забележка:
Модерният балет не трябва да се смесва с джаз данс и не трябва да се състезава в тази дисциплина. Други съвременни стилове като хип-хоп, диско, Брейк данс, и Електрик буги могат да бъдат включени, но не трябва да доминират / контролират изпълненията джаз денс.

Характеристики и движения:
Джаз танца е многолика арт-форма. Гореописаните типове на джаз танца са примери за това какво се позволява в тази категория.

Съдържание:
Цялата програма трябва да се състои от джаз изпълнение. джаз техника, завъртания, скокове, разтягания, а също използване на port de bras, крака и горна част на тялото. Вместването във времето и ритъма също се оценяват. Състезателите трябва да са с подходящи обувки.

Акробатичните движения:
От началото на януари 2009 година акробатичните движения не се разрешават в джаз танца , с изключение на партерни акробатични претъркаляния, изпълнени в кантакт със танцовата повърхност.

Поддръжки:
В детска възрастова група са забранени – до 11 год.Разрешени при юноши и младежи

Сценичен реквизит:
От 1януари 2010 ръчният, сценичният реквизит и декорите ще се използват според следните условия:

• Облекло: Всички аксесоари към костюмите, като например шапки, шалове, ръкавици, колани и др, могат да се използват, ако представляват интегрална част от костюма. Те могат да се свалят, разменят, хвърлят, но не могат да се оставят да замърсяват сцената. Това означава, че танцьорът не може да напусне сцената след изпълнението си и да ги остави там. Ако даден танцьор хвърли или изпусне шал на сцената, трябва да го вдигне и отнесе, когато напуска. 
• Ръчен реквизит: Всякакъв ръчен реквизит, като бастуни, чадъри, ръчни чанти, куфари, огледала, знамена и др, могат да се използват, ако представляват интегрална част от представянето и ако се използват по време на изпълнението. Може да се оставят за земята, ако това е част от изпълнението и да се взимат при напускане на сцената.Ръчният реквизит не може да се използва като декор. Или с други думи: танцьорът не може да излезе на сцената, носейки чадър, да го остави на земята, да изтанцува танца си без да използва чадъра и в края на представянето си да го вдигне и да напусне сцената. 
• Сценичен реквизит: Необходимият сценичен реквизит, като столове, табуретки, кутии, стълби и др. Трябва да се внесат от танцьора наведнъж, трябва да представляват интегрална част от представянето и да се използват по време на изпълнението. Не се разрешават предмети, които мебелират или украсяват сцената. В края на изпълнението си танцьорът трябва да отнесе реквизита извън сцената. 
• Театрален или сценичен реквизит: Всички сценични декори, завеси, дървета и подобни, служещи за създаване на пейзаж или украсяване на сцената, са забранени.

Времетраене :
• Соло – от 1:45 до 2:15 мин.
• Дует / двойка – от 1:45 до 2:15 мин.
• Малка група – от 2:30 до 3:00 мин.
• Формация – от 2:30 до 4:00 мин.
Времетраене в състезателна категория формация във възрастови категории деца до 7 г. и от 8 до 11 г. е с продължителност 2:30- 3:00 мин.
Времето се измерва от първоначалната поза или влизане на изпълнителите на сцената до последната поза или излизане.

Формации:
Времетраене на представянето: 2 минути & 30 секунди минимум до 4 минути максимум. 2. 
Брой танцьори: 8 – 24

Важно:
При нарушение на правилата за времетраенето на танца и възрастовите ограничения групата се дисквалифицира.

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

Характеристики и движения:
Оценява се класическата балетна техника и стил, представяне на оригинална хореография от класическото ни наследство или нова интерпретация върху познати откъси от балетни постановки, работа с реквизит. Mодерни и модерен джаз постановки не могат да се изпълняват в този стил.

Разрешени са:
Подръжки във възрастова категория деца до 11 години! Под подръжка се разбира изпълнение на фигура, при която танцьора е вдигнат от друг/и и краката му са във въздуха.

Забранено е:
От 2012 год. е забранено използване на палцова техника при деца до 11 год.

Времетраенето на танците е препоръчително!
• Соло – от 1 мин. минимум вариации до 2 мин. максимум
• Дует от 1:45 – 2:15 мин.
• Малка група от 2:30 – 3:00 мин.
• Формация – голяма група от 2:30 – 4:00 мин. . Формация в категория Деца ще е с продължителност от 2:30 минимално до 3:00 максимално.

Съдийски системи за оценяване:
система кръстче, 3Д система.

ХИП ХОП

Характеристики и движения:
Хип Хоп включва две основни направления: up work – пластичен и танцувално направление за работа с горната част на тялото и foot work – силово направление за работа с крака включващо типични въртеливи движения с фриз (замръзване).
Задължително в хореографията трябва да се използват и двете направления на стила. 
Хореографията трябва да бъде стилово издържана в хип хоп по всички показатели – композиционни / фигурални промени, скокови елементи, новости и оригиналност и търсени ефекти в изпълнението.
Ще бъдат оценявани – музикалност, разнообразие на движенията, цялостно изпълнение и индивидуална хореография. 
Високо се оценяват динамични, логически връзки в постановката и ритмичната интерпретация – синкопи.
Хармонията на музиката, хореографията и костюмите трябва да подчертава спецификата на стила хип хоп.
Позволена е смяна на акцента.

Темпо:
108 – 112 удара в мин. Музиката трябва да е типичен хип хоп.
Сценичен реквизит не можещ да са определи като облекло, не може да се използва. Шапки, палта, пуловери, шалове и пр., могат да се използват, но чадъри, пръчки и други подобни предмети, които не влизат в облеклото, не могат да са използват. Допустимият сценичен реквизит трябва да бъде държан в продължение на цялото изпълнение.

Забранено е:
падането или хвърлянето на каквито и да било предмети и дрехи на пода.

ВАЖНО!: При нарушение на правилата за времетраенето на танца и възрастовите ограничения, колектива се дисквалифицира.

СОЛО, ДВОЙКА

• Характеристики и движения Bключват се различни приплъзвания, въртеливи движения характерни за стила, стопове, скокливи движения и др. Движения от електрик буги могат да бъдат използвани, но да не доминират. Хип Хоп се танцува във фраза от осем удара.

• Акробатични движения са позволени, включително тези които са типични за брейка, но не трябва да преобладават в изпълнението. При не добро техническо изпълнение на акробатичните елементи се намаляват точки.

• Поддръжки не са позволени. Под подръжка се разбира изпълнение на фигура, при която танцьора е вдигнат от друг/и и краката му са във въздуха. / Поддръжки са позволени само при формациите /

• Специални забележки за дуети: Двамата танцьори трябва да танцуват едновременно, а не самостоятелно или един по един. Тяхното изпълнение трябва да включва синхронизирани стъпки, като “следвай водача”, “сянка”, “огледало”, така също и танцуване в синхрон.

• Забранява се: Bсякакъв физически контакт между опонентите преди, след и по време на изпълненията.

• Забранява се: Демонстрация на агресия.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

СОЛО И ДУЕТ/ДВОЙКА
Всеки един от кръговете се състои от следните три тура:
• Първи тур – всяка група от състезатели започва с едноминутно изпълнение, танцувайки едновременно и заедно на музика на организаторите.
• Втори тур – състезателите танцуват поотделно, в продължение на една минута върху музика на организаторите, като всички остават на танцовата площадка. 
• Трети тур – повтаря се първи тур.

Времетраене:
• Продължителност на изпълнението – 1 мин. +/- 5сек.
• Състезанието се провежда на музика на организатора.
• Темпо – 108 – 112 удара в мин.

МАЛКИ ГРУПИ
• Всички горепосочени правила за характеристики и движения, акробатични движения, поддръжки, важат и тук.
• Групите ще бъдат оценявани като цяло – сола могат да се изпълняват, но не трябва да преобладават.

Правила за провеждане на състезанието при малки групи:
• Всяка група танцува поотделно.

Времетраене и темпо:
• Продължителност на изпълненията във всички кръгове е – 2 мин. +/- 5сек. 
• Състезанието се провежда на музика на организатора.
• Темпо – 108 – 112 удара в мин. 
• ВАЖНО! Само във възрастова група – Mini Kids се разрешава изпълнението на собствена музика.

ФОРМАЦИИ
• Всички горепосочени правила за характеристики и движения, акробатични движения, важат и тук.
• Формациите ще бъдат оценявани като цяло – сола могат да се изпълняват, но не трябва да преобладават.
• Поддръжки са позволени само при формациите, но са забранени за деца до 11 години.

Времетраене и темпо:
• Продължителност на изпълнението – 2:30мин. – 3:00 мин. на собствена музика.
• Темпо – 120 удара в мин.

Правила за провеждане на състезанието при формации:
• Всяка група танцува поотделно на собствена миксирана музика.

Съдийски системи за оценяване: 
• система кръстче, 3Д система

ТАНЦОВО ШОУ

Характеристики и движения:
Танцово шоу в широкия смисъл на думата се основава на танцовата техника на джаз, балет и / или модерн. Други танцови дисциплини също могат да бъдат включени, но не могат да доминират. Бални, латино и рокендрол (според класификацията на IDSF & WDC) се изключват и не могат да се изпълняват. Танцово Шоу позволява използването на подръжки (с изключение на детската възрастова група), (под подръжка се разбира изпълнение на фигура, при която танцьора е вдигнат от друг/и и краката му са във въздуха). акробатика, акробатични елементи от брейк, реквизит, буфосинхрон и други театрални ефекти. Всички тези стилове могат да бъдат представени в собствена интерпретация от хореографа (няма задължителни елементи). Реквизитът е позволен само ако може да бъде внесен и изнесен от изпълнителите с едно влизане в танцовата площ.
Не е позволено използването на запалени огнъове, режещи, чупещи се и опасни за живота предмети на сцената(предмети, замърсяващи танцувалната площ). Един и същ костюм не може да бъде използван за два различни танца. Забранен е рок-енд-ролът. Подръжките са забранени във възрастова категория деца до 11 години.br>Едно представяне в стил Танцово Шоу винаги трябва да има насока, сюжет и доловима концепция за забавление на публиката.

Времетраене на състезателните категории в танцово шоу:
• Соло от 1:45 – 2:15 мин.
• Дует/двойка от 1:45 – 2:15 мин.
• Малка група от 2:30 – 3:00 мин.
• Формация от 2:30 – 4:00 мин.Формация в категории Деца ще е с продължителност от 2:30 минимално до 3:00 максимално.
.

ВАЖНО: При нарушение на правилата за времетраенето на танца и възрастовите ограничения групата се дисквалифицира.

Съдийски системи за оценяване:  система кръстче, 4Д система. 

МИНИ ПРОДУКЦИИ

Продукция се определя като сложна театрална презентация, доминирана от танц, която може да включва всяка дисциплина на БСТФ или комбинация от дисциплини, която използва сюжет, тема или концепция. Тъй като основната й цел е да забавлява, тя е под юрисдикцията на Департамента на Сценичните Танци.

Брой на участниците: 
Мин.3 танцьори – макс. 12 танцьори.

Времетраене:
Мин. време за представяне – 3:00 минути – макс.време 08:00 минути.
Всички характеристики на големите продукции охарактезират и малките продукции.

ГОЛЕМИ ПРОДУКЦИИ

Допустими танцови форми: 
Тази категория е отворена за всякакви комбинации от танцови дисциплини, покровителствани от БСТФ. Танцови дисциплини под контрола на WDC, IDSF и WRRC не могат да участват в прояви на БСТФ освен със специално разрешение, дадено от официална организация, представяща дадената дисциплина.

Възрастово ограничение:
Няма възрастови ограничения и всички възрасти ще се състезават една срещу друга. Един танцьор може да се представи само в една продукция на едно мероприятие.

Времеви ограничения:
Минимално време за представяне е 5:00 минути, a максимумът е 08:00 минути

Сценичен реквизит и декор:
Състезателите разполагат с 5:00 минути да разположат и с 5:00 минути да демонтират сценичния декор или реквизит. Разполагането и демонтирането трябва да се осъществява от сценични работници, осигурени от клуба, школата или групата, представяща продукцията. Течности и други субстанции, които могат да замърсят, повредят или да направят танцовата сцена / настилка опасна за танцьора, е забранено да се използват. Огън и функциониращи оръжия също не са разрешени.

Брой на състезателите:
Минимум 25 танцьори, без ограничения в максимума, са разрешени в тази категория. Но от хореографа на продукцията зависи да се увери, че сцената е достатъчно голяма да побере всички танцьори.

Такси:
Всеки участник в продукция, включително танцьори, певци, музиканти, изпълнители на поддържащи роли, трябва да заплатят стартова такса според Правилника на БСТФ.

Представяне:
Продукцията може да включва соло, дуо и ансамбъл изпълнители, но солото и дуото не трябва да доминират в представянето. Позволени са поддръжките и акробатични движения, ако не застрашават здравето на танцьорите. Поддръжките в детската група са забранени, а младежи и възрастни не трябва да вдигат деца.
Други театрални ефекти, като мъгла, лазерно осветление, фокуси и илюзии са допустими при условие, че не носят никакъв риск за изпълнителите, сценичните работници и публиката.

Музика:
Може да се използва всякакъв тип музика, при условие, че не е обидна за публиката или за БСТФ. Музика с неприличен или обиден текст не се разрешава. Може да се използва и жива музика, ако музикантите са част от представяната продукция.

ЖИВА МУЗИКА
1. Музикантите не се причисляват към участниците, ако не танцуват в програмата.
2. Организаторът трябва да бъде уведомен чрез email 4 седмици преди проявата. В email – а ТРЯБВА да са посочени всички необходими детайли.
3. Цялото оборудване трябва да се внесе и разположи от танцьорите и / или музикантите.
4. Разполагането трябва да се извърши тихо и ненатрапчиво.
5. Разполагането и демонтирането на реквизита трябва да отнеме не повече от 5 минути.
6. Живата музика и музиката на запис могат да бъдат смесвани. В подобен случай озвучителната система на организатора може да се използва, ако изпълнителите дават определен знак на тонрежисьора за пускане и спиране на музикалния запис.
Например: Ако в програмата се използва жива музика, може да има две системи.
a. Озвучителна система – за CD и / или два микрофона за вокалите.
b. Допълнителна подвижна система с вход за живата музика / вокалите.
c. И двете системи могат да се смесят – за жива музика и звукозапис
7. Предложения за музика на живо:
Вокали, брас секция, дървени духови, струнни, ударни и перкусия, бас, клавишни. Пиана в реален размер и органи са забранени.
Отговорност на школите, клубовете и групите е да си осигурят всички специални ефекти, както и сценични работници за бърза и безопасна работа. Също така тяхната отговорност е да се консултират с организатора и да се уверят, че специалните ефекти са разрешени за публиката и за мястото на провеждане на проявата.

Съдийски системи за оценяване: Система кръстче, 4Д система, скейтинг система

ХИП ХОП - БИТКИ

Характеристики и движения:
Хип Хоп включва две основни направления: up work – пластичен и танцувално направление за работа с горната част на тялото и foot work – силово направление за работа с крака включващо типични въртеливи движения с фриз (замръзване).
Задължително в хореографията трябва да се използват и двете направления на стила. 
Хореографията трябва да бъде стилово издържана в хип хоп по всички показатели – композиционни / фигурални промени, скокови елементи, новости и оригиналност и търсени ефекти в изпълнението.
Ще бъдат оценявани – музикалност, разнообразие на движенията, цялостно изпълнение и индивидуална хореография. 
Високо се оценяват динамични, логически връзки в постановката и ритмичната интерпретация – синкопи.
Хармонията на музиката, хореографията и костюмите трябва да подчертава спецификата на стила хип хоп.
Позволена е смяна на акцента.

Темпо:
108 – 112 удара в мин. Музиката трябва да е типичен хип хоп.
Сценичен реквизит не можещ да са определи като облекло, не може да се използва. Шапки, палта, пуловери, шалове и пр., могат да се използват, но чадъри, пръчки и други подобни предмети, които не влизат в облеклото, не могат да са използват. Допустимият сценичен реквизит трябва да бъде държан в продължение на цялото изпълнение.

Забранено е:
падането или хвърлянето на каквито и да било предмети и дрехи на пода.

ВАЖНО!: При нарушение на правилата за времетраенето на танца и възрастовите ограничения, колектива се дисквалифицира.

СОЛО, ДВОЙКА

• Характеристики и движения Bключват се различни приплъзвания, въртеливи движения характерни за стила, стопове, скокливи движения и др. Движения от електрик буги могат да бъдат използвани, но да не доминират. Хип Хоп се танцува във фраза от осем удара.

• Акробатични движения са позволени, включително тези които са типични за брейка, но не трябва да преобладават в изпълнението. При не добро техническо изпълнение на акробатичните елементи се намаляват точки.

• Поддръжки не са позволени. Под подръжка се разбира изпълнение на фигура, при която танцьора е вдигнат от друг/и и краката му са във въздуха. / Поддръжки са позволени само при формациите /

• Специални забележки за дуети: Двамата танцьори трябва да танцуват едновременно, а не самостоятелно или един по един. Тяхното изпълнение трябва да включва синхронизирани стъпки, като “следвай водача”, “сянка”, “огледало”, така също и танцуване в синхрон.

• Забранява се: Bсякакъв физически контакт между опонентите преди, след и по време на изпълненията.

• Забранява се: Демонстрация на агресия.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

СОЛО И ДУЕТ/ДВОЙКА
Всеки един от кръговете се състои от следните три тура:
• Първи тур – всяка група от състезатели започва с едноминутно изпълнение, танцувайки едновременно и заедно на музика на организаторите.
• Втори тур – състезателите танцуват поотделно, в продължение на една минута върху музика на организаторите, като всички остават на танцовата площадка. 
• Трети тур – повтаря се първи тур.

Времетраене:
• Продължителност на изпълнението – 1 мин. +/- 5сек.
• Състезанието се провежда на музика на организатора.
• Темпо – 108 – 112 удара в мин.

МАЛКИ ГРУПИ
• Всички горепосочени правила за характеристики и движения, акробатични движения, поддръжки, важат и тук.
• Групите ще бъдат оценявани като цяло – сола могат да се изпълняват, но не трябва да преобладават.

Правила за провеждане на състезанието при малки групи:
• Всяка група танцува поотделно.

Времетраене и темпо:
• Продължителност на изпълненията във всички кръгове е – 2 мин. +/- 5сек. 
• Състезанието се провежда на музика на организатора.
• Темпо – 108 – 112 удара в мин. 
• ВАЖНО! Само във възрастова група – Mini Kids се разрешава изпълнението на собствена музика.

ФОРМАЦИИ
• Всички горепосочени правила за характеристики и движения, акробатични движения, важат и тук.
• Формациите ще бъдат оценявани като цяло – сола могат да се изпълняват, но не трябва да преобладават.
• Поддръжки са позволени само при формациите, но са забранени за деца до 11 години.

Времетраене и темпо:
• Продължителност на изпълнението – 2:30мин. – 3:00 мин. на собствена музика.
• Темпо – 120 удара в мин.

Правила за провеждане на състезанието при формации:
• Всяка група танцува поотделно на собствена миксирана музика.

Съдийски системи за оценяване: 
• система кръстче, 3Д система

акробатични танци

The categories of Acrobatic/ Gymnastic Dance are: Solo Male, Solo Female, Duo, Group, Formation. Age Divisions see in General Provisions of Performing Arts. Characteristics and Movement: Acrobatic dance shall include many techniques, such as tumbling, balancing, contortions, and aerial tricks without hands and controlled movement, as well as acrobatic elements, static elements, jumps, hand support elements, turns, rolls, walkovers and saltos, all of which should be connected with dance movement and dance combinations. The emphasis is on strength, stretch, control and ease of movement, no matter what technique is being used. It is forbidden to form routine on the basic Aerobic and sport Rock’ n ’Roll ­elements. For safety reasons it is forbidden in all age divisions: · To perform supports/lifts higher than dancers’ height as well as different throws from hands of other dancer except in the adult division. · To fall on the knees, stomach and back from the jumping position; · To begin an acrobatic walkover within flight phase; – To perform any acrobatic element more than three times (variations are allowed i.e. performance of different forms of the element. For example: cartwheel, one hand cartwheel, cartwheel with transition to the floor, elbow cartwheel etc.). · To perform headstand (head balance).

Lifts, pyramids, throws: Lifts are permitted in Junior and Adult age divisions Pyramids are allowed in Junior and Adult age divisions. Pyramid is element of artistic, power and plastic acrobatics. It is a group position when dancers supporting each other form complex figures. While performing a pyramid, intended figure shall be fixed for a period of time from 3 to 5 seconds. In Junior age division high unaided pyramids are prohibited. In Children and Junior age division different throws of one dancer by another are prohibited. Clothing and decorative elements: Costume rules and regulations see in General Rules in Section 2 of the IDO Rule Book. For safety reasons it is forbidden to wear decorative elements including earrings, piercing in nose, tongue, navel, face skin. Eye-glasses, hearing devices as well as decorations made of transparent plastic, bracelets, necklaces and pins are also forbidden. All decorations shall be taken off. (Exception: stresses on the dress and temporary tattoos). All accessories, for example hair accessories, shall be tight, and, if possible, soft and flat. Long hair shall be fastened and taken away from face. Stage Props: Permitted as outlined under General Provisions of Performing Arts. Evaluation: Musicality, variety of acrobatic elements and dance itself, originality of composition as well as harmony of concept, music, choreography and acrobatic elements will be highly evaluated.

СТЕП ТАНЦИ

The categories of Tap Dance are: Solo Male, Solo Female, Duo, Trio, Group, Formation. Age Divisions see in General Provisions of Performing Arts.

 1. Characteristics and Movement: Although the primary emphasis should be on the harmonious blend of the dancer’s footwork (sound), many variables exist. All forms of tap will compete against each other, such as: Rhythm, Hoofing, Buck and Wing, Waltz Clog, Military, Precision Kick Line, Latin and Musical Theater. 2. Jingle taps, double taps or double claques are not permitted.
 2. The music must not contain prerecorded taps.
 3. Personal amplification devices are not permitted.
 4. No more than 30 seconds of a cappella or tacet (silence) may be used in any one routine. The absence of music must occur within the music and not at the beginning or end. “Stop Time” is an open part of a measure of music, not played but silent, with some notes being played. “A Capella” is an open phrase of multiple measures in length, but completely absent (silent) of any/all music.

NOTE: Music must be played at the beginning and end of the music and the A Capella must be no longer than 30 seconds. A Capella can also be defined as “Tacit.”

 1. The dancer’s taps and the music must be clearly audible to the audience and adjudicators. NOTE: The Organizer must make sure the stage has adequate floor microphones and speakers to make this possible.
 2. Acrobatic Movements that are an integral part of the routine are permitted as outlined under General Provisions of Performing Arts, but will not enhance the dancer’s score. (see in General Rules restriction for Children, p.42)
 3. Regarding health and safety issues in Tap dance, it is not allowed to dance or perform toe work (dancing on pointe) in the Children’s age division for longer than one beat of music. The definition of this being dancing or standing on the tips of the toes in weight-bearing steps on one or both feet. Toe work/dancing on pointe will be for no longer than one beat of the music on one or both feet in Children’s Division. NOTE: No more than one beat and NO weight bearing pointe work at any time. This is stated strictly to clarify the rule already in effect

LIVE MUSIC during Junior and Adult Groups:

 1. This is a separate category and cannot be mixed with other categories.
 2. Musicians are not counted as participants unless they also dance in the routine. The ages of the musicians are not relevant unless they are also dancers.
 3. The Organizer must be advised by email 4 weeks prior to the event. The email must explain all necessary details. Once approved, the participant must adhere to the agreement.
 4. All equipment must be brought in and set up by the Dancers and/or musicians.
 5. Set up must be done quickly and in a quiet, non-disruptive manner.
 6. The set up and break down of the musical equipment and portable amplification must not take more than 3 minutes.
 7. Live music and recorded music can be mixed. In this case, the house system of the Organizer can be used if the entrant can cue the sound engineer of the house system for starts and stops of the recorded music. For example: If the entry uses amplified live music there can be two different systems: a. House system for CD and/or up to 2 microphones for vocals only. b. The entrant may supply additional portable amplification system for live music/vocals. c. Both systems may be mixed for live music AND recorded music 8. Suggested live music: Vocals, brass, woodwinds, strings, drums, percussion, bass and keyboards may be used to make music. Full size pianos or organs will not be allowed.

Боливуд

The categories of Bollywood are: Solo Male, Solo Female, Duo, Group, Formation. Age Divisions see in General Provisions of Performing Arts. Although Bollywood dance has its origins in Traditional Indian dance, it is made up of many differing dance styles including Indian Classical, Bhangra, Arabic, Folk, Tribal, Latino, Hip Hop, Street Dance, “Michael Jackson”, and many others.

We must, however, remember that in Bollywood there must be a contrast of dance styles and movement, depending on the music. It is important to use Lip Sync and Mime, to encourage enactment of some of the lyrics. This discipline must apply technique, grace, speed, style, versatility, body isolation, spatial awareness, energy, facial expression and emotion, whether solo, towards a partner or within a group. Many Bollywood dancers are also actors, so this skill needs to be shown.

MOVEMENT: We would expect to see much Indian dance influence, including Hand Gestures, Postures, Head Slides, Classical moves in arms, legs, feet, knee squats, etc., even within very Modern pieces.

COSTUME: This can be from Classical Indian (with or without ghunghroos/ankle bells) to a “Hoodie Look” to Futuristic, and even a mix, as long as it is in keeping with the dance style, music, Production piece, but still remain tasteful, and respect age.

FACIAL EXPRESSION: This is a very important part of Bollywood, so all parts of the face need to be worked. Eyes especially play an important part. Within this section we would expect to see Lip Sync, as well as many different emotions.

MAKE UP: Must be in keeping at all times, and must respect age. LIFTS & ACROBATICS: These may be included, again, as long as they are in keeping (although not expected). Lifts are not permitted for Children and Mini Kids. AGE: In Productions can be mix of all age divisions. PROPS & SCENERY: All exactly as Performing Arts. However, hand props such as a hand mirror, flowers, jewellery, etc., can play an important role in a performance.

Lifts, pyramids, throws: Lifts are permitted in Junior and Adult age divisions Pyramids are allowed in Junior and Adult age divisions. Pyramid is element of artistic, power and plastic acrobatics. It is a group position when dancers supporting each other form complex figures. While performing a pyramid, intended figure shall be fixed for a period of time from 3 to 5 seconds. In Junior age division high unaided pyramids are prohibited. In Children and Junior age division different throws of one dancer by another are prohibited. Clothing and decorative elements: Costume rules and regulations see in General Rules in Section 2 of the IDO Rule Book. For safety reasons it is forbidden to wear decorative elements including earrings, piercing in nose, tongue, navel, face skin. Eye-glasses, hearing devices as well as decorations made of transparent plastic, bracelets, necklaces and pins are also forbidden. All decorations shall be taken off. (Exception: stresses on the dress and temporary tattoos). All accessories, for example hair accessories, shall be tight, and, if possible, soft and flat. Long hair shall be fastened and taken away from face. Stage Props: Permitted as outlined under General Provisions of Performing Arts. Evaluation: Musicality, variety of acrobatic elements and dance itself, originality of composition as well as harmony of concept, music, choreography and acrobatic elements will be highly evaluated.

CHARACTER / FOLK DANCE SHOW/ ETHNIC

 1. Characteristics and Movement: Character Dance pertains to dances portraying characters from traditional Ballets, Opera, Broadway style Musical Theatre, TV or Video. The range of characters is very broad and may include: The Wolf from Peter and the Wolf, Little Red Riding Hood, a Bird, Dog, Cat, Flower, Butterfly, Animal, Sailor, Nurse, Religious Preacher, Pauper, Prince or Shirley Temple. Costuming, music and dance movements must be appropriate to the character being presented.

Folk and Ethnic Dance: These disciplines must be Traditional Dances of any Nationality, passed down from generation to generation, and may include: Polonaise, Polynesian, American Indian, Highland Fling, Flamenco, Japanese Candle Dance, Hindu, Tarantella, African, etc. Traditional / authentic costuming and music is expected, and will be used in the total evaluation.

 1. Stage Props: Permitted as outlined under General Provisions of Performing Arts.

Ориентал Фолк

 1. Arabic folk dance reflects the national features, traditions, habits, music, costume and history of a peoples’ society living in a particular place, region or country. It is the cultural property of all people of a given territory. Recommended Dance styles Oriental FOLK DANCE: · Saidi · Khaleegy · Nubian · Dabke · Ghawazee · Haggallah · Falaahii · Baladi Shaabi (used only for children vocals) · Muashahat · Bandari · Simsimiya (Bambuti) · Bedouin Not recommended for children Style: · Moroccan · Iraqi · Tunisian (because there are movements of after wedding ceremony) · Algerian · Iranian · Shamadan · Eskandarani · ritual dances and other dances of Arabian culture and territorial countries in North Africa, Middle East and Persian Gulf. Folkloric dances must be performed using music of the particular nationality being represented, in a corresponding costume and contain characteristic movements, manners, and themes of that specific folk genre. Oriental stage props or accessories have to belong to the particular dancing style For example: Sticks for Saidi… Competitors in Oriental Folk Dance should provide the organizer the dance style, they will perform.

  1. Music In any round it is imperative that the performer’s music be the only piece of music on the recording. The duration of the piece should be in accordance with the rules of specific category and age division. It is the responsibility of the performer or a representative of the performer to provide the person who is responsible for the sound well in advance, but at an appropriate time, with the recording indicating the number and name of the performer. (Semi-final: one of either CD with one track. Final: another CD with one track). In the event that these requirements are not met by the performer the right to participate in the competition may be revoked.

  4.1 Time Limits: ORIENTAL DANCE SOLO Preliminaries, 1/8, 1/16, etc. Organizer’s Music 1 minute all together – 1 minute improvisation in a group of 4-6 1 minute all together 10-12 ¼ and Semi-final own music 1:00 – 1:30 minutes Final own music 1:45 – 2:15 minutes DUOS Preliminaries, Semi-final 1:00 – 1:30 minutes Final 1:45 – 2:15 minutes GROUPS, FORMATIONS Preliminaries, Semi-final 1:30 – 2:00 minutes Final 2:00 – 3:00 minutes ORIENTAL FOLK DANCE, ORIENTAL SHOW DANCE (ALL-COMPETITORS OWN MUSIC) SOLO Preliminary 1:00 – 1:30 minutes Semi- final, final 1:45 – 2:15 minutes DUOS Preliminary 1:00 – 1:30 minutes Semi- final, final 1:45 – 2:15 minutes GROUPS, FORMATION Preliminaries, Semi-final 1:45 – 2:15 minutes Final 2:00 – 3:00 minutes

  4.2 Length of Solo parts in categories: Note: In Duo, Group, Formation it is possible to use solo dance but only four bars. 5. Rules for the Costume

  5.1 Oriental Dance Costume may consist of – Special integral dress – Long skirt and traditional or stylized top over a tricot – Pantaloons or leggins worn with a long skirt Children should be encouraged to dress like children and not like teens and adults. Dancers in the children’s division may never appear nude, so that cosume should be integral and must not distort body natural for this age. Limits: – Rather shallow neckline (not allowed deep decollete) – Covered shoulders (costume must have sleeves of any length) – Slit must not be higher than knee – All dancers in the children division must have their torso covered (allowed net or lace, but NOT skin colored) Prohibited: – Costumes made entirely from see-through materials, but the same material may be used for decoration elements, sleeves and to cover legs – Costumes made of skin colored materials or costumes implying nudity Intimate parts of body (bust, buttock and pubic area) must be covered with cloth materials or must have a lining (not skin colored)

  5.2 Oriental Folk Costume must correspond to the chosen dance style. It must also correspond to general limits of children’s costume

  5.3 Oriental Show Costume can be of any type but it must correspond to general limits of children’s costumes Prohibited: – Costume materials that suggest sexual, deviate, sadomasochistic or other adult themes – Deep neckline – All dancers in the children’s division must have their torso covered (allowed net or lace materials, but NOT skin colored) – Costumes made entirely from see-through materials, but he same material may be used for decoration elements, sleeves ot to cover legs – Costumes made of skin colored materials or costumes implying nudity Allowed: – Mini skirts and shorts if it is required by the image. In this case, the costume must fit in way to cover the intimate parts of the dancer´s body (buttock and pubic area) during all the performance – Light make-up, if it is required by the image

  1. Choreography and Image Children should appear as children and not as teens and adults. Their image, music and choreography should be appropriate to the children’s age division. Children’s costumes, hair and make-up must be age appropriate and not distort the age of the child. It is possible to use make-up in Oriental Show Dance discipline to bring out the features of the face or to portray a character. In other Oriental dance disciplines it is prohibited to use make-up.
  2. In the Children’s Age Division it is forbidden to: – use a parter in Oriental dance discipline, while it is allowed in Oriental Folk and Oriental Show disciplines, if it is required by the image – use sharp cutting devices (knives, swords, etc.), if they are not dummy – the extensively executed shimmy movement in standing and walking positions is allowed not more than 4 bars – Use make-up (except Oriental Show ,

Белли денс

 1. Belly Dance / Oriental Show Belly Dance / Oriental Show Folk Belly Dance / Oriental Folk The categories are: Solo Female, Solo Male (only in Oriental Folk Dance and Oriental Show), Duo, Group (3-7 dancers), Formation (8-24 dancers) AGE DIVISIONS All listed Belly Dance disciplines are only for Junior and older age divisions. Seniors may compete in Adult 2 AGE DIVISION AGE RANGE (years of birth listed below are for competition year 2018) Junior 12 – 15 (born in 2003, 2004, 2005, 2006) Adult 1 Adult 2 16 and over (born in 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, …) 31 and over (born in 1987 and before) Senior 50 and over (Belly Dance /Oriental) (born in 1968, 1967, 1966, …) Dance disciplines for BELLY DANCE: Improvising in drum solo and Raqs Sharqi with organizers music.

  3.1. BELLY DANCE/ORIENTAL: based on the classical style Raqs Sharqi and includes or may consist of elements of Oriental folk dances and styles, but they should not dominate. It is forbidden to use acrobatic movements or lifts, use props or accessories except of canes, finger cymbals, and “conventional veils”. Veils that have been made into “wings” by the use of rods are permitted if they are not the focus of the choreography and are used for dramatic effect at the beginning or end of the piece. Musical accompaniment for BELLY DANCE/ORIENTAL: classical instrumental work with possible accompaniment of vocals. Modern or pop versions of music may be used if the dance and image created conform to the aforementioned principles.

  3.2 Show BELLY DANCE/ORIENTAL Show: choreography with compulsory show elements may incorporate any form of dance, however BELLY DANCE original technique predominates. It is allowed to use oriental props and appropriate accessories (two veils, Isis wings, saber, vases, knives, and etc.) and any type of costume. Lifts and acrobatics are allowed. Various dances, styles and fusions of fantasy styles like flamenco oriental, Tribal, oriental tango, gothic and others are welcome. There has to be a development of the plot (introduction, culmination, finale). Competitors in Show BELLY DANCE/Oriental Show should provide the Organizer the title of their show. Stage props and scenery may be used if the competitors themselves put the objects in place during a single visit to the stage and remove them without the help of non-performers. Musical accompaniment for SHOW BELLY DANCE can be any kind of music. Scenic props – limit to bring: 15 seconds solo/duo; 25 seconds group; 45 seconds formation.

   

  3.3 ORIENTAL FOLK DANCE: Oriental Folk Dance reflects the national features, traditions, habits, music, costume and history of a peoples’ society living in a particular place, region or country. It is the cultural property of all people of a given territory. Dance styles Oriental FOLK DANCE: · Saidi · Alexandrian

  Khaleegy · Nubian · Dabke · Ghawazee · Haggallah · Shamadan · Falaahii · Bedouin · Moroccan · Tunisian · Algerian · Iranian And other dances of Arabian culture and territorial countries in North Africa, Middle East and Persian Gulf. Folkloric dances must be performed using music of the particular nationality being represented, in a corresponding costume and contain characteristic movements, manners, and themes of that specific folk genre. Oriental stage props or accessories have to belong to the particular dancing style e.g. an original Shamadan (it is not allowed to switch on the candles), sticks for Saidi, a pitcher for Tunisian. Competitors in Oriental Folk Dance should provide the Organizer the dance style they will perform.

  1. Music In any round it is imperative that the performer’s music be the only piece of music on the recording. The duration of the piece should be in accordance with the rules of specific category and age division. It is the responsibility of the performer or a representative of the performer to provide the person who is responsible for the sound well in advance, but at an appropriate time, with the recording indicating the number and name of the performer. (Semi-final: one of either CD with one track. Final: another CD with one track). In the event that these requirements are not met by the performer the right to participate in the competition may be revoked.
  2. Duration of the Performance page 55 BELLY DANCE/ORIENTAL SOLO Juniors, Adults 1, Adults 2, Seniors Preliminaries 1/8, 1/16, etc ORGANIZER’S MUSIC 1 minute (Improvising in Drum solo together in a group of 10 to 12) – 1 minute Drum solo by group of dancers 4 to 6, 1 minute (Raqs Sharqi together in a group of 10 to 12) – 1 minute Raqs Sharqi solo by group of dancers 4 to 6 ¼ and ½ Final, competitors own music 1:45 – 2:15 minutes Final 2:00 – 3:00 minutes DUOS All rounds 1:00 – 1:30 minutes Final 1:45 – 2:15 minutes GROUPS Preliminaries, Semi-final 1:30 – 2:00 minutes Final 2:00 – 3:00 minutes FORMATIONS Preliminaries, Semi-final 1:45 – 2:15 minutes Final 2:30 – 4:00 minutes

  ORIENTAL FOLK DANCE, SHOW BELLY DANCE/ORIENTAL SHOW (ALL-COMPETITORS OWN MUSIC) SOLO Juniors Adults 1, Adults 2, Seniors All rounds 1:45 – 2:15 minutes DUOS Juniors, Adults 2, Seniors All rounds 1:45 – 2:15 minutes Adults 1 Preliminaries, Semi-final 1:45 – 2:15 minutes Adults 1 Final 2:00 – 3:00 minutes GROUPS Preliminaries, Semi-final 1:45 – 2:15 minutes Final 2:00 – 3:00 minutes FORMATION All rounds 1:45 – 2:15 minutes Final 3:00 – 4:00 minutes

  Note: In Duo, Group, Formation, it is possible to use solo dance but only four bars. Re-dance is possible in following: Re-dance live with compulsory music, paper re-dance and re-dance for the 1st place in the final round (only for competitors in tie for the 1st place). 6. Rules for Costumes

  6.1 Change of Costumes and Choreography BELLY DANCE/Oriental Solo Juniors, Seniors: costume may be changed for each round but it is not mandatory. Adult 1 and Adults 2 – ¼ final and ½ final can be the same choreography. Final has to be a new choreography and costume. The dancer’s choreography and image must coincide with the age division in which they are competing. All dancers have to stay on the floor during the whole performance. NOTE: In Oriental Show and Oriental Folk disciplines, in all the rounds a dancer must perform the same choreography

  6.2 Costume Limits: – Costume must cover all the intimate parts of a dancer during all the performance. The intimate parts are: bust, buttock,pubic area – Intimate parts must be covered with cloth materials of any color (except skin color and tan materials). In case of using lace materials, the costume must have a not see-through lining – In case of using skin colored materials to cover intimate parts, the costume must not imply nudity. So, these parts must be decorated with lace, strass etc. – The costume must fit in way to cover intimate parts of dancer during all the performance. – It is recommended that all male dancers wear a men´s dance belt underneath their costume. A costume consisting only of a men´s dance belt is prohibited. Male dancers are allowed to perform bare-chested

  6.2.1 Belly Dance / Oriental Possible to use integral dress or special bra with a skirt (with or without belt) Upper Body – Forbidden to use open bra – The distance between the bra cups should not be more than 5 cm

  Lower Body – Lower part of costume should be a skirt (slit skirt or simple skirt) – Fitting the lower part of the costume should ensure the cover of the vertical line of the buttocks. – Buttocks and Pubic area must be covered with cloth material – In case of the lower part of the costume (skirt) made with see-through or lace materials, the intimate parts must be covered with special panties. – The panties should cover the entire buttock in the back. In the front, the panty line should follow the line between the body and the flexed leg. The distance from the hip line to the panty line should be at least 5 centimetres (2 inches) when measure from the side (pants must cover buttocks and pubic area). – Abbreviated bikini bottoms, thongs, thong appliqués and any shorts imitating a thong look are prohibited. The dancers should make sure their costumes fit properly, as ill-fitting shorts or panties can wedge or otherwise expose the buttock in a way that is prohibited. – The panties must have the same color as the costume. Panties made with skin colored, lace or net materials are forbidden. – A dance costume should not be associated with a beach suit and/or underwear. – In case of a slit skirt, the slit should start not higher than at a distance of 10 cm from the iliac bones.

  6.2.2 Oriental Folk The costume should completely correspond to the chosen style. When choosing a costume design, one should follow the general restrictions on costumes (item 6.2). The folk costume should not look open, therefore these elements are not recommended: – High slits (above the middle of the hip) – See-through or lace materials (in case of its use, a costume must have a not see-through lining)

  6.2.3 Oriental Show costume can be of any type, but it must comply with the general rules of costumes, including all the restrictions (item 6.2)

  6.2.4 Age Restrictions: Costumes and Image Juniors: Juniors should always be dressed age-appropriately and their image should be that of a junior and not that of an adult. Therefore, these elements are not recommended: “adult” costumes; high slits; see-through or skin colored materials. Adults: Adult dancers should bear in mind that they are the ones setting the trend for the younger dancers, who look up to them and seek inspiration from them. This is why it is very important to be dressed in a good taste. Seniors: When choosing a costume for Seniors, should be considered the physiological characteristics, as well as the moral component of the image of dancers of “elegant” age. Therefore, these elements are not recommended: high slits; see -through or net materials.

  1. Dancer’s Number

  7.1 For dancers in the show and folk categories it is not necessary to affix their assigned number to their costume.

  7.2 For all quarter-final, semi-final and final competition in all categories it is not necessary to affix the competitor’s assigned number to their costume.

  7.3 Master of Ceremonies is required to: in quarter-final, semi-final and final competition announce the competitor’s number and full name. For quarter-final, semi-final and final competition in Belly Dance/Oriental Solos, Duos, Groups and Formations – the name of the ensemble or pseudonym (stage name) is sufficient, as it is in Oriental Folk Dance and Oriental Show Dance. 8. Competitors During their Performance 8.1 In Duo, Group, Formation categories all dancers have to stay on the dance floor during the whole performance from the beginning of composition until the end. 9. All dancers have to be ready to dance 30 minutes before their start time and they must give their music to the sound engineer at least 60 minutes prior to the start time. 10. Safety 10.1 It is forbidden to use an open flame, liquids or other substances that may leave the floor wet, damage the stage surface or make it unsafe.

  10.2. It is forbidden to use live animals.

  1. Notes for the Organizers When organizing a BELLY DANCE event it is necessary to:

  11.1 Ensure that the dance surface is kept clean.

  11.2 It is the Organizer’s responsibility to ensure that during the preliminaries for the Adult categories the compulsory music is changed for each heat so that all competitors have equal opportunity for improvising.

  11.3 After the semi-final results have been announced for the age divisions Adult 1 and Adults 2 a break of at least 15 minutes should be provided so the finalists may change their costumes and music be prepared for the final.

  11.4 Provide videotaping of the semi-final and final rounds for the age divisions Adult 1 and Adults 2 category in order to check that the rules have been followed with regard to the mandatory change of costume and choreography. 1

Фламенко

The categories in Flamenco are: Solo Male, Solo Female, Duo, Group, Formation.

 1. SOLO PERFORMERS
 2. Solo performers represent one dance on a competition.
 3. Duration of dance up to 3 minutes
 4. The dance can be both in “puro” style, and in a modern direction of flamenco – “fusion”.
 5. Use of additional subjects is allowed.
 6. Participation in dance of supernumeraries or dancers of the second plan is forbidden.

Costumes:

 1. Performers dance in any flamenco dress.
 2. Dance may be performed in trousers if that is demanded by staging. 3. Additional accessories are allowed.
 3. DUOS Duo will be danced by female/female, male/female or male/male – The first round will be organizer’s music to Sevillanas for 1 to 1:15 minutes. The duo can choose one of the 4 parts of the Sevillanas. – The second round for those who have passed to the next round then do a performance to music of their own choice, which can be no longer than 3:30 and no less than 2:30. DUO Costume Regulations 1. First Round – Costumes should be identical for both dancers (an identical style, color, quantity of frill- son a skirt, etc.) – Additional accessories are allowed.
 4. Second Round – Costumes of dancers can be either in identical style, or differ in details. For example, an identical style of top, different skirts, different breed of a dress. – Absolutely different dresses are forbidden. – Dresses should be one style. – Accessories are allowed.
 5. GROUPS The group consist of 3 to 7 competitors. Competitors can present any dance, in any direction of flamenco – “puro”, “fusion”. The time limits: The first round can be no less than 2:30 and not longer than 3:30. In the final round the time limit is raised to 4:30 with a minimum of 2:30. Sevillianas may be used in Small Group.
 6. FORMATION Formations consist of 8 to 24 competitors The dance-group represents one number in any direction of flamenco, with additional subjects, or without them. The same rules will apply as for Group, but the final round will be increased to 5:00. In the Children’s division the limit will be 3:00 minimum and 4:00 maximum.
 7. Group and Formation Costume Regulations · Dresses should be presented in one style. · Distinctions in details of a dress are possible. · Additional accessories are allowed. · Use of man’s suits, at presentation of dance by girls, is allowed. The costume must fit the type of dance they are doing. Hand props may be used such as castanets, fans, Bolero hats and canes. Characteristic: The majority of the dance must be traditional Flamenco to Flamenco music. Deviations from the above must be minor.

Брейк Танц

The categories of Break Dance are: Solo and Crews. Starting January 1st, 2018 the categories of Break Dance are: Solo Female, Solo Male (B-Boys and B-Girls) and Crews (ADM 2017, Implementation 1.1.2018, no change possible before 2021) Age Divisions see in General Provisions of Street Dance Disciplines. Break Dance is for Juniors and Adults only SOLO 1. Music: Organizer’s music in Break Dance style.

 1. Duration of Performance: Preliminary round: 2 minutes divided into three sections of 40 seconds duration each. Additional opening minute of the 1st round is not evaluated. In the preliminary round, there must be no more than three (3) competitors dancing together. The Chairperson of Adjudicators determines the number of competitors in the opening minute and final 40 seconds in the preliminary round. The best 16 competitors fight in “battles” one by one in a “knock-out-system” (5 – 10 minutes each battle).
 2. Tempo: No restrictions.
 3. Typical Break Dance Elements: Crown, Headspin, Backspin, Turtle, Helicopter, Windmill, Bailey Windmill, Uprock, Freeze, Sixstep, One Hand Up, Swipe, Atomic, Flair, Holoback, Traxx, 99, variable footwork, etc., including different variations of these figures, elements and movements. Keen ‘breaks’ (stopping of movement), isolations, breaking movements, plus acrobatic movements in various combinations are all expected aspects of Break Dance routines. Technical difficulty of performed elements, joining of elements (flowing acrobatic movements melding into one another), originality, etc. are all highly important, and the entire presentation will be evaluated NOTE: It is important to show more than two different figures and elements. Figures danced twice are only counted once. If repeated, the best attempt of the two will be marked.
 4. Acrobatic Movements: Permitted as outlined under General Provisions for Street Dance.
 5. Forbidden Movements: Elements and figures that, according to the dancer’s ability, are too difficult or that could lead to injuries or loss of life.
 6. Stage Props: As applicable for this discipline. For Teams it is also allowed to use requisites. 8. Break Dance competitions are not organized in the Children age division. 9. Procedure of Break Dance solo competition a. FIRST/PRELIMINARY ROUND: Each group of competitors begins dancing together in the preliminary round with a one-minute ‘warm up’ performance, which the Adjudicators do not evaluate. They then dance (not more than 3) first 40 seconds period. When all dancers finish, they start to perform the 2nd period of 40 seconds in the same order. The final performance gives the Adjudicators an opportunity to compare the dancers. To avoid any risk of injuries, Adjudicators shall walk around the competition floor during the final presentations. Best 16 competitors will be qualified and continue with battles (knock out system).

QUALIFICATION: If there are 18 dancers or more in the 1st round, Adjudicators should qualify the best 16. In the first round, the Adjudicators evaluate each dancer with the points from 1 to 10. Criteria for the points are:

 • bad- none of the elements are performed in correct way, out of music
 • 2- bad- one or two elements are performed correct but out of music
 • 3- not bad- dancer is performing weak, choreography is poor
 • 4- not bad- dancer is performing various elements or style
 • 5- satisfactory- dancer is performing various elements or style, but there is no fluidity or is repeating the same element two or more time
 • 6- good- dancer is performing various elements and style, there is not enough power or image is poor
 • 7- very good- dancer is performing the elements and style correctly, but with the small mistakes
 • 8- very good- dancer is performing the elements and style correctly, but losing the power
 • 9- excellent- dancer is using different styles and performing various elements on a very high level
 • 10- outstanding- dancer is using different styles, performing various elements and bringing personal note in performance Following the given points Adjudicators will give A, B, C, D letters and additionally X’s, for those that they want into the next round. The Scrutineers count each given letter with the points. The points are given in the following manner: A- 4 points, B- 3 points, C- 2 points, D- 1 point. The cross is counted as 0.5 point. The dancers are sorted out for the next round (spider) by the total amount of points that comes from the given letters and crosses. In case of tie the Scrutineer will use the following rule for the start numbers in tie: first, the number of letters will be counted (C and D for one start number is better than B) and if the tie cannot be broken the given points from all Adjudicators (1-10) will be used in order to select the dancers for the next round. If it is not possible to select the start numbers for the next round after procedure explained in 1 and 2, then the actual redance will be organized by giving the points from 1-10 and letters that are needed for the next round.
 1. BATTLES: In the 8 battles that follow, the dancers from A class will battle with dancers from D class, and dancers from B class will battle with dancers from C class (1st in a ranking from group A with last from group D, etc.). Neither dancers, nor Adjudicators will be informed who belongs to which class, only Scrutineer and Supervisor (Chairperson of Adjudicators) will be informed. List of battles will be published. After 8 battles, those who are winners will battle in the next 4 battles, and afterwards in last two for 4th and 3rd as well as for 2nd and 1st place. All Adjudicators´ decisions must be also in written form (made by Scrutineer and the Chairperson of Adjudicators.) If there is no clear majority in the break dance battles (crossed arms), one more round (one entrance of each) will be done. After the additional round (entrance), Adjudicators have to clearly decide about their choice, showing the hand to the dancer they would like to see as a winner. Adjudicators have to use the given Adjudicators sheet who they would like to see in the next round. The Adjudicators then show the hand to a dancer following the judging sheet. The Chairperson and Scrutineer control the showing of hands.

 

CREW BATTLES

 

 1. Number of Dancers: 3-7
 2. Music: Teams = Crews may use their own music in the first round. Organizer’s music in Break Dance Style will be used in the final round.
 3. Duration of Performance in the first round (Show): 150-180 seconds (2:30 – 3:00 minutes) of each team’s/crew´s performance may be danced using the team’s/ crew´s music. In case that the music is too long or short the crew will be disqualified. The “Semifinal-Battle” (3. and 4. place) will last about 5 – 10 minutes. The “Final-Battle” 10 – 15 (20) minutes, according to the Supervisors decision. The last minute will be announced.
 4. Tempo: No restrictions.
 5. Typical Break Dance Elements: Same as for Break Dance Solos, plus: Acrobatics should have some style continuation. Choreography for the exhibition to the team’s own music must be a clear performance of a team, not just a demonstration of unrelated solo performances. Musicality, difficulty of movements and figures, originality and team variability will all be highly evaluated. Synchronized movements, shadow standing, mirror positions and smooth transitions of these components from one into another, along with choreographic variability and work with space will also be evaluated. All typical elements of Break Dance should be performed – Styles – Pop Locking – Power moves – Electric Boogie.
 6. If one crew disturbs another team’s performance or endangers another team’s safety, a loss of evaluation points will result.
 7. The final ‘battle’ portion of each contest shall consist of individual performances of dancers from the competing crews in which each dancer must dance his or her solo part at least one time, and the crew´s performance will be Adjudicatord as a whole.
 8. Based on the first round results, the Chairperson of Adjudicators will determine the order of “battles” between 1st – 2nd ranked crews and the 3rd – 4th ranked crews.
 9. All other rules are as outlined under Break Dance Solo.
 10. Procedure of Break Dance Team competition First round is a show of crews who will dance to their own music. The Adjudicators will evaluate and select the four best crews. The Adjudicators give the best crew 4 points (A), the next best crew 3 points (B), the next best crew 2 points (C) and the next best crew 1 point (D) .Only the 4 best crews will battle to the Organizer’s music (3rd against 4th and 1st against 2nd). If there are more than 8 crews in the 1st=preliminary round, a Supervisor together with a Chairperson of Adjudicators may decide to ask for additional crosses for crew/crews on the next position after 4 best crews (cross means placement). Special note for Break Dance and Electric Boogie: When asked to select Adjudicators for this discipline, each nation should only invite Adjudicators who are very experienced in Break Dance and Electric Boogie. This type of VIP Adjudicator would include past champions, celebrity performers, teachers and choreographers who are all considered experts in this field. This note is intended as a guideline only, and is not a rule.

 

Електрик Буги

The categories of Electric Boogie are: Solo, Duo. Age Divisions see in General Provisions of Street Dance Disciplines.

 1. Duration of Performance: Organizer ’s music 1 minute in all rounds, including the final round.
 2. Tempo: Solos 30-32,5 bars per minute (120-130 beats per minute). Duos 31-32,5 bars p.M. (124-130 bpm)
 3. Typical Movements and Techniques: Sharp electric movements that flow into waves, isolations, robot, pantomime elements, popping, animation, electric shock, walking, puppet, ticking, locking, etc. It is important to show more than two different techniques and movements.
 4. The dancer(s) should endeavor to create illusions in his or her performance to surprise and ‘electrify’ the audience.
 5. Lifts are allowed in Junior and Adults Duos.
 6. Stage Props: are allowed, such as masks, glasses, hats etc. – but NO requisites!! Each group of competitors begins with a one-minute performance, dancing together in each round. They then dance three, two or one by one for their one-minute performance or 1 minute performance in the final round. Each group dances a final minute together in each round. To avoid any risk of injuries, Adjudicators shall walk around the competition floor in opening and final presentations. Both the opening and final performance give the Adjudicators an opportunity to compare the dancers.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google